Meremehe tervisetõend

MEREMEHE TERVISETÕEND

Teostatakse vajalikud terviseuuringud töötervishoiuarsti poolt, kes omab spetsiaalset litsentsi ja on kinnitatud Terviseameti ja Veeteede Ameti poolt meremehe arstiks.

Uuringud teostatakse vastavalt meremehe tervisekontrolli reguleerivale õigusaktile. https://www.riigiteataja.ee/akt/111072012014

Tervisetõendi hind on 80 eurot. Lisadokumentide  vormistamine (va Eesti Vabariig meremehetõend-tervisedeklaratsioon) on 10 eurot.

Lae alla ja täida  tervisekontrolli kaart (eesti keeles)


Võta ühendust meiega

*
*
*