Ehitusplatsi koordinaator

Ehitusplatsi koordinaatori koolitus on mõeldud sellele ametikohale määratud inimesele, kelleks peab olema vähemalt 3-aastase ehitusalase kogemusega spetsialist. Tavaliselt on selleks inimeseks ehituse projektijuht, objektijuht, tööohutuse eest vastutav isik või ehitusjärelvalve spetsialist. Koolituse eesmärgiks on ennetada ohte ehitusplatsidel ja anda praktilisi teadmisi ohutuse tagamiseks ning terviseriskide ennetamiseks.

Koolituse käigus anname osalenutele edasi teadmised ja oskused ehitusplatsil ohutustegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks, oskuse analüüsida ehitusvaldkonnaga seonduvaid ohtusid ja luua vastavalt seadusandlusele ohutustegevuse plaan, oskuse hinnata ohtlikke töid ja kontrollida tegevust ehitusobjektil.Märts 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
26.03 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 86.00 eurot Vaata


Aprill 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
12.04 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus 8 akad t 86.00 eurot Vaata


Mai 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
14.05 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 86.00 eurot Vaata
24.05 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus 8 akad t 86.00 eurot Vaata