Järgmised koolitused

23.03 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 75.00 eurot
26.03 Обучение координатора строительной площадки Soodushind: 73.00 eurot
02.04 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
02.04 - 03.04 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 130.00 eurot
03.04 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 78.00 eurot
04.04 - 06.04 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 140.00 eurot
06.04 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 80.00 eurot
09.04 - 10.04 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
09.04 Asbestitöid teostava töötaja koolitus ( Eesti ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku asbestiga) Hind: 95.00 eurot
10.04 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
10.04 Обучение работающих с асбестом Hind: 95.00 eurot
11.04 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Hind: 82.00 eurot
12.04 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Hind: 86.00 eurot
17.04 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 82.00 eurot
20.04 Kontori töökoha ergonoomia koolitus Hind: 45.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias