Järgmised koolitused

23.04 - 25.04 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 130.00 eurot
23.04 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
23.04 - 24.04 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 130.00 eurot
25.04 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 75.00 eurot
26.04 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
26.04 - 27.04 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 130.00 eurot
30.04 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Soodushind: 79.00 eurot
02.05 - 03.05 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 65.00 eurot
03.05 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 45.00 eurot
04.05 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Soodushind: 75.00 eurot
07.05 - 08.05 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
08.05 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
09.05 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
09.05 - 10.05 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 138.00 eurot
14.05 Обучение координатора строительной площадки Soodushind: 79.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias