10 AASTAT KLIENDIUSALDUST  


Järgmised koolitused

03.10 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 85.00 eurot
03.10 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 100.00 eurot
04.10 Asbesti töid teostava töötaja koolitus Hind: 100.00 eurot
10.10 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 85.00 eurot
10.10 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 100.00 eurot
11.10 - 13.10 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele Hind: 150.00 eurot
13.10 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja - nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
14.10 Обучение водителя погрузчика Hind: 95.00 eurot
17.10 Tõstukijuhi koolitus Hind: 95.00 eurot
18.10 - 20.10 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 150.00 eurot
20.10 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 90.00 eurot
24.10 - 25.10 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
24.10 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
25.10 UUS! Tööpsühholoogia koolitus Hind: 60.00 eurot
26.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendrit


Koolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.

Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.