Järgmised koolitused

18.12 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Soodushind: 75.00 eurot
19.12 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
19.12 - 20.12 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 125.00 eurot
21.12 - 22.12 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 65.00 eurot
21.12 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 45.00 eurot
11.01 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
11.01 - 12.01 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 138.00 eurot
16.01 - 18.01 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 140.00 eurot
18.01 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 80.00 eurot
22.01 Обучение координатора строительной площадки Hind: 86.00 eurot
23.01 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
23.01 - 24.01 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 138.00 eurot
24.01 Kontori töökoha ergonoomia koolitus Hind: 45.00 eurot
24.01 Tööstusergonoomia koolitus Hind: 50.00 eurot
25.01 - 26.01 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias