Sõbrakuul soodustus kõikidele koolitustele -20%!

Järgmised koolitused

28.02 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Hind: 95.00 eurot
07.03 - 09.03 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele Hind: 150.00 eurot
07.03 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 85.00 eurot
07.03 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 100.00 eurot
09.03 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja - nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
13.03 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 85.00 eurot
13.03 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 100.00 eurot
14.03 Troppija ja telfristi eriala omandamise koolitus Hind: 99.00 eurot
15.03 Обучение для приобретения квалификации стропальщика и тельфериста Hind: 99.00 eurot
16.03 Tõstukijuhi koolitus Hind: 99.00 eurot
17.03 Обучение водителя погрузчика Hind: 99.00 eurot
20.03 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 85.00 eurot
20.03 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 100.00 eurot
21.03 - 22.03 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
21.03 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias