Järgmised koolitused

27.03 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 85.00 eurot
27.03 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 100.00 eurot
28.03 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Hind: 95.00 eurot
04.04 - 06.04 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 140.00 eurot
06.04 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 80.00 eurot
11.04 - 13.04 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 140.00 eurot
13.04 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 80.00 eurot
18.04 - 19.04 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
19.04 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
20.04 Kontori töökoha ergonoomia koolitus Hind: 60.00 eurot
20.04 Tööstusergonoomia koolitus Hind: 60.00 eurot
24.04 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 99.00 eurot
24.04 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 138.00 eurot
25.04 - 26.04 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 70.00 eurot
25.04 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias