Järgmised koolitused

22.08 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Hind: 86.00 eurot
25.08 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 82.00 eurot
29.08 Kontori töökoha ergonoomia koolitus Hind: 60.00 eurot
29.08 Tööstusergonoomia koolitus Hind: 60.00 eurot
30.08 - 31.08 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
31.08 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
06.09 - 08.09 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 140.00 eurot
08.09 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 80.00 eurot
12.09 - 14.09 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 140.00 eurot
14.09 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 80.00 eurot
15.09 Asbestitöid teostava töötaja koolitus Hind: 95.00 eurot
18.09 - 19.09 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 138.00 eurot
18.09 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
19.09 - 20.09 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
20.09 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias