Järgmised koolitused

24.10 - 25.10 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
24.10 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
25.10 UUS! Tööpsühholoogia koolitus Hind: 60.00 eurot
26.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
26.10 - 27.10 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 70.00 eurot
31.10 UUS! Töötervishoiu ja tööohutusealane täiendkoolitus meditsiiniasutustele Hind: 95.00 eurot
01.11 UUS! Kontori töökoha ergonoomika koolitus Hind: 68.00 eurot
08.11 - 10.11 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele Hind: 150.00 eurot
10.11 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja - nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
14.11 Troppija ja telfristi eriala omandamise koolitus Hind: 95.00 eurot
15.11 Обучение для приобретения квалификации стропальщика и тельфериста Hind: 95.00 eurot
16.11 Обучение водителя погрузчика Hind: 95.00 eurot
17.11 Tõstukijuhi koolitus Hind: 95.00 eurot
18.11 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Hind: 95.00 eurot
21.11 - 22.11 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias