Järgmised koolitused

08.12 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja - nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
09.12 UUS! Kontori töökoha ergonoomika koolitus Hind: 68.00 eurot
12.12 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 85.00 eurot
12.12 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 100.00 eurot
13.12 - 15.12 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 150.00 eurot
15.12 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 90.00 eurot
16.12 Töökurnatuse ennetamine ja leevendamine Hind: 60.00 eurot
19.12 - 20.12 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
19.12 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
21.12 - 22.12 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 70.00 eurot
21.12 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
03.01 - 04.01 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
17.01 - 19.01 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele Hind: 150.00 eurot
19.01 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
20.01 Töökiusamine ja sellega toimetulek Hind: 60.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias